Детайли от ПИК-2003 ООД изработка на неръждаема стомана от Пик 2003 ООД

Заготовки от ламарини, тръби и други профили – сертификат за качество на Пик 2003 ООД

Система за управление на качеството за дейността по производство на заготовки от ламарини, тръби и други профили

Пик 2003 ООД е внедрила система за управление на качеството ISO 9001:2008 за дейността производство на заготовки от ламарини, тръби и други профили.

Сертификат на Пик 2003

Сертификат на Пик 2003

По този начин гарантира на своите потенциални и настоящи клиенти и партньори високото качество на произвежданата продукция, а именно: ламарини, тръби, профили, метални детайли, стомани и др.

Въведената система е част от способите за правилна организация на процесите по извършваните дейности като търговия на едро и рязане на стомани и метали. Чрез нея се гарантира, че продуктите и услугите са винаги на едно ниво на качество, което е съобразено с изискванията на законодателството и съвременните тенденции в областта.

Въведената от Пик 2003 система при производството на заготовки от ламарини, тръби и други профили се ръководи от осем основни принципа, които биват следвани и в рамките на конкретното дружество. Това са направленията осигуряващи:

  • Строга йерархия, пораждаща ред в дейността на фирмата;
  • Правилни системни и процесни подходи на управление;
  • Постоянно оптимизиране на всеки от параметрите на бизнеса;
  • Взаимоизгодни отношения с доставчици, дистрибутори, партньори и клиенти.

Какво повече предлага Пик 2003 по отношение на производството на ламарини и изделия от метал?

Внедрявайки Система за управление на качеството ISO 9001:2008 по отношение на производството на ламарини и изделия от метал, Пик 2003 предлага следните ползи на своите клиенти:

  • Висок фирмен рейтинг, чието поддържане означава качество на продуктите и услугите;
  • Разширяване на обема на работа, което означава инвестиране в по-качествени машини и по-квалифициран персонал;
  • Строго спазван вътрешен ред, което се отразява на бързината на работата, а оттам и на удовлетворението за клиента;
    Непрекъснато усъвършенстване – това се постига чрез системни проверки, одити и оценки, както и чрез провеждането на различни вътрешно-фирмени обучения и квалификационни дейности.

Всичко това показва, че Пик 2003 е българска фирма от европейско равнище, способна да се грижи както за производствената си база за метални изделия, така и за услугите по рязане на ламарини и профили, което се отразява благоприятно на клиентите.